Counseling

Counseling is een vorm van (emotionele) hulpverlening.
Het doel van counseling is het helpen van mensen bij:
  • Het oplossen of hanteren van problemen;
  • Het vinden van antwoorden op vragen;
  • Het benutten van ongebruikte mogelijkheden;
  • Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden.
Counseling is resultaatgericht en pragmatisch van aard. Het gaat erom dat een cliŽnt doelen gaat formuleren en gaat handelen om deze doelen te bereiken.

Bron: Wikipedia
In de praktijk betekent dit dat we samen proberen om uw problemen inzichtelijk te krijgen.
Door gesprekken vinden wij samen een oplossing zodat u uiteindelijk vrijer door het leven kunt gaan wij doen dit vanuit een Bijbelse visie, wij betrekken God bij uw problemen en u zult verbaasd staan over wat God in uw leven gaat doen.
Ook krijgt u handvaten mee om zelf om te gaan met problemen die op u afkomen.
Zelfs zult u zien dat u door de opgedane ervaringen andere mensen beter gaat begrijpen en kan helpen.

Tijdsduur Sessie/Totaal

De sessies duren 60 minuten, voor de meeste problemen zijn 2 tot 3 sessies voldoende. Sommige mensen hebben zulke ernstige problemen dat er meer sessies nodig zijn. U bent nooit iets verplicht en kunt altijd stoppen.
Tussentijds wordt gekeken of er vooruitgang plaatsvindt en hoe de verdere behandelmethode zal geschieden.

Vertrouwelijkheid

Deze is voor 100% gewaarborgd. Counsellors hebben net als artsen een ethische code. Niets wat in onze gesprekken naar voren komt zal bij derden terecht komen.